Kategorie

Newsletter

Regulamin zakupów

  1. Operator sklepu

   Sklep PoBozemu.pl jest prowadzony przez firmę:
   Dla Jezusa Magdalena Plucner
   Ul. Dąbrówki 8/2
   75-063 Koszalin
   NIP: 5140136587, REGON: 356595724

   KONTO BANKOWE: 83 1090 1711 0000 0001 3056 4949


   dalej nazywaną "Sprzedającym".

  2. Składanie zamówień

   • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia.
   • Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Klientem".
   • Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
   • Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
  3. Produkty

   Wszystkie produkty oferowane w sklepie OoBozemu.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  4. Dostępność produktów

   Dostępność każdego produktu podana jest razem z informacją o cenie i odzwierciedla stan faktyczny magazynu sklepowego.

  5. Czas dostawy

   Przesyłki zakupionych produktów wykonywane są w ciągu 24 godzin od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

   W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego, Kupujący zobowiązuje się nawiązać kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia miejsca i terminu odbioru towaru. Sprzedawca zobowiązuje się do wyznaczenia terminu w najpóźniej następnego dnia roboczego.

  6. Sposoby dostawy

   Możliwe sposoby dostawy:

   • list pocztowy polecony priorytetowy (Poczta Polska)
   • paczka pocztowa priorytetowa (Poczta Polska)
   • odbiór osobisty
  7. Sposoby zapłaty za towar

   • Przedpłata: przelew bankowy na numer konta podany w 1 pkt niniejszego regulaminu
   • Przedpłata: przelew elektroniczny za pośrednictwem DOTPAY.PL
   • Gotówka: przy odbiorze osobistym
  8. Faktury VAT i paragony

   Kupujący otrzymuje z towarem dowód zakupu w postaci paragonu. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę VAT, należy podczas składania zamówienia umieścić komentarz informujący Sprzedawcę o konieczności wystawienia faktury VAT.

   Paragon jest dostarczany wraz z towarem. Faktury VAT dostarczane są w wersji elektronicznej na adres email klienta lub w wersji papierowej w przesyłce z zakupionym towarem

 

 1. Bezpieczeństwo i prawa klienta

  • Niniejszy regulamin ma na celu określenie zasad, na których zawierana jest umowa kupna-sprzedaży, w ramach obowiązującego prawa. W przypadku stwierdzenia niezgodności niniejszego regulaminu z przepisami prawa polskiego, rozstrzygnięcie sprawy następuje poprzez zastosowanie przepisów polskiego prawa.
  • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 2. Reklamacje

  • Sprzedający ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie produktów przez dwa lata od daty zakupu. (ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku - art. 10 i pozostałe przepisy stosowane)
  • W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową (w rozumieniu przepisów o sprzedaży konsumenckiej) oraz w przypadku wszelkich reklamacji towaru należy przesłać pismo reklamacyjne na adres podany w pkt 1 niniejszego regulaminu lub na email: sklep@pobozemu.pl
  • Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować się do wniesionej reklamacji w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Sprzedawcy.
 3. Zwrot towaru

  Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od odebrania zamówionego towaru, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

  Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produktu audialne i wizualne oraz zapisane na nośnikach danych po usunięciu ich oryginalnego opakowania. W praktyce oznacza to, że jeżeli np. z płyty zostanie usunięte foliowe opakowanie, lub odklejona nalepka plombująca, to zwrot takiego produktu nie będzie możliwy.

  Klient chcący rozwiązać umowę kupna-sprzedaży, powinien przesłać pisemne rozwiązanie umowy na adres podany w pkt 1 niniejszego regulaminu. Sposób dostawy towaru przez Kupującego oraz sposób zwrotu pieniędzy przez Sprzedającego, zostaną ustalone po przyjęciu przez Sprzedającego pisemnego rozwiązania umowy.

 4. Sprawy nieuregulowane regulaminem

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.